Felanmälan

Vid felanmälan ange följande

  • Kontaktuppgifter
    • Adress
    • Lägenhetsnummer
    • Mobilnummer
  • Om huvudnyckel får användas
  • Om husdjur finns i bostad
  • Beskrivning av ärende, bifoga gärna bild

 

e-Post
teknik@scherdins.se

Telefon
Vardagar, kl. 08 – 17
090 – 12 45 00 sedan menyval nr 2.


Jourtelefon
Fel som uppstår utanför ordinarie arbetstid och som kräver omedelbar åtgärd, ex vid fara för översvämning, anmäls på telefon 090 – 12 45 00 sedan menyval nr 3.