Kontakt

Kontoret finns på Målargränd 13, Teg.
Ledning och administration finns i dessa lokaler.
Telefon till kontoret är 090 – 12 45 00.

För frågor kring ekonomi och aviseringar
Kontakta kontoret på 090 – 12 45 00 eller kontoret@scherdins.se

Frågor gällande lokaler
Kontakta Robert på 090 – 12 45 00 eller 070 – 987 55 12.
Det går även bra via e-post robert@scherdins.se

Fastighetsteknisk avdelning finns på Målargränd 13 på Teg.
Via e-post når man Fastighetsteknik genom teknik@scherdins.se

Direktkontakt med tekniker
Vardagar, kl. 8 – 17.
090 – 12 45 00 sedan menyval nr 2.

Jour telefon, kvällar och helger.
090 – 12 45 00 sedan menyval nr 3.